Organizacja pogrzebów
Lublin Niedrzwica Duża

Organizacja pogrzebu

Formalności

Sprawdź jakie formalności i sprawy urzędowe musisz załatwić po śmierci bliskiej osoby:

Karta zgonu

Kartę zgonu wystawia lekarz.
Jej posiadanie jest niezbędne do przeprowadzenia dalszych czynności.

Jeśli śmierć nastąpiła w domu z przyczyn naturalnych należy wezwać lekarza rodzinnego (gdy zgon nastąpił w dzień). W przypadku zgonu w nocy bądź w weekend należy wezwać pogotowie ratunkowe, dzwoniąc pod numer 112 lub 999. Po stwierdzeniu, że osoba nie żyje lekarz wystawia kartę zgonu. Jej posiadanie jest niezbędne do przeprowadzenia dalszych czynności.

Jeśli zgon nastąpił w szpitalu, kartę zgonu wystawia lekarz oddziału szpitalnego.

Akt zgonu - Urząd Stanu Cywilnego

Z kartą zgonu i dowodem osobistym osoby zmarłej należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego. Chodzi o USC znajdujący się na terenie tej gminy, w której nastąpił zgon, a nie o urząd właściwy ze względu na miejsce zameldowania zmarłego.

W USC oprócz karty zgonu należy przedstawić:

 • dowód zmarłego
 • wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu
 • dowód osobisty osoby ubiegającej się o wydanie aktu zgonu
Posiadając akt zgonu można udać się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia daty oraz godziny pogrzebu. Można też ubiegać się o wypłatę zasiłku pogrzebowego, a także załatwić formalności spadkowe i ubezpieczeniowe.
trumny Lublin

Dokumenty wymagane w celu otrzymania zasiłku pogrzebowego w ZUS i KRUS

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego

Akt zgonu

Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu

usługi pogrzebowe Lublin

Dokumenty potrzebne do organizacji pogrzebu:

 • Akt zgonu – dokument wystawiany przez Urząd Stanu Cywilnego miasta, na terenie którego nastąpił zgon. Akt zgonu wystawiany jest na podstawie karty zgonu, którą w zależności od sytuacji wystawia lekarz stwierdzający zgon, lekarz rodzinny albo podmiot wykonujący sekcję zwłok. Karta zgonu to dokument tymczasowy, ale niezbędny do uzyskania aktu zgonu.
  Ważny dokument tożsamości ze zdjęciem osoby, która załatwia pogrzeb i pokrywa jego koszty (najlepiej osoby najbliżej spokrewnionej).
  Aby otrzymać akt zgonu należy przedstawić urzędnikowi Urzędu Stanu Cywilnego następujące dokumenty:
  • Karta zgonu
  • Dowód tożsamości osoby zmarłej
  • Dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon
 • Do procesu kremacji niezbędne będą następujące dokumenty:
  • Skrócony odpis aktu zgonu - oryginał wystawiony przez USC lub ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem przez zakład pogrzebowy,
  • Zezwolenie na kremację które otrzymają Państwo na miejscu u nas w firmie – dokument powinien być wypełniony przez najbliższego członka rodziny lub osobę zajmującą się organizacją kremacji.
  • Decyzja sanepidu - dotyczy tylko kremacji szczątków.

Na Państwa życzenie po dostarczeniu kompletu wymaganych dokumentów pracownik zakładu pogrzebowego FENIKS może zająć się w Państwa imieniu wszelkimi formalnościami pogrzebowymi i pełną organizacją pogrzebu Lublin Lubelskie Niedrzwica Duża.

zakład pogrzebowy Lublin
+48 501 298 866 | +48  513 155 036
ul. Lubelska 15, 24-220 Niedrzwica Duża
(obsługujemy Lublin, Wilkołaz, Bełżyce, Bychawa i całe woj. lubelskie)
Nawigacja:
Feniks
Wykonujemy kompleksowe usługi pogrzebowe w Lublinie Niedrzwicy Dużej. W ofercie również: Międzynarodowy transport zwłok Lublin, organizacja pogrzebów, producent trumien lubelskie, trumny, usługi pogrzebowe, zakład pogrzebowy Niedrzwica Duża i inne. Zapraszamy!
Copyright 2023 © Zakład Pogrzebowy FENIKS Niedrzwica Duża LublinProjekt i wykonanie  międzynarodowy transport zwłok lubelskie WGB-Group

międzynarodowy transport zwłok, organizacja pogrzebów, producent trumien, trumny, usługi pogrzebowe, zakład pogrzebowy, Lublin, lubelskie, Niedrzwica Duża, Bełżyce, Bychawa, Wilkołaz

zakład pogrzebowy Lublin